Aktuálne:
Dňa 25.10.2016
bude zatvorená
centrála na
Löfflerovej 2


 Projekt – Nezábudka seniorom
Nezábudka seniorom

Psychosociálne centrum, vďaka finančnej podpore Ligy za duševné zdravie, zrealizovalo v období júna 2016 veľmi pekný projekt „Nezábudky seniorom“. Projekt bol zameraný na cieľovú skupinu seniorov využívajúcich sociálnu službu v Zariadení pre seniorov v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici. V rámci projektu boli pre záujemcov pripravené bezplatné bloky Canisterapie a Biblioterapie s tréningom pamäte. Stretnutia sa konali pod odborným vedením skúsenej canisterapeutky s jej štvornohým tímom psíkov a psychologičky Psychosociálneho centra.

Počas troch stretnutí canisterapie sme mali možnosť vídať obrazy naplno otvorených emócii ako sú dojatie, šťastie, strácajúci sa strach z nepoznaného, miznutie obáv a budovanie vzájomnej dôvery. Nakoľko je v takýchto zariadeniach často obmedzenie a zákaz chovať vlastné zviera z objektívnych dôvodov, stretávali sme sa s veľkým prejavom šťastia z možnosti pohladiť psíka a cítiť jeho fyzické teplo a hebkú srsť na rokmi zvráskavených dlaniach. Citáty a výpovede o neodolateľnom a oddanom pohľade psíka boli reálne prítomné, čoho dôkazom boli pocitové zimomriavky a neudržateľne vlhké oči dojatím. A to všetko bolo sprevádzané šťastným vrtením chvostíkov, ktoré mnohokrát rozžiarilo všetky tváre veľkým úsmevom.

Účastníkom biblioterapie sa na troch stretnutiach, pomocou reprodukovania príbehov z kníh, otváral svet plný rozmanitých vôní, chutí a zážitkov, ktoré boli zapadnuté v úzadí pamäte. Myseľ sa rozhovormi prebúdzala smerom k vlastným spomienkam a dávno prežitým príbehom. Skupinové stretnutia s knihou vytrhli prítomných zo všednosti dní a umožnili im virtuálne zažiť rôzne dobrodružstvá. Táto krásna aktivita sa nenásilne spojila s liečbou a nenásilne uľaviť v rôznych vnútorných tenziách klientov. Celkovú atmosféru na všetkých aktivitách spríjemňovalo zabezpečené malé občerstvenie.

Psychosociálne centrum sa už dlhoročne aktívne zapája ako koordinátor do verejnej zbierky Dni nezábudiek, čím sa snaží získavať financie na rôzne projekty pre svojich klientov, ktorým poskytuje zdravotnícke a sociálne služby v rámci svojej organizačnej štruktúry.

Príjemné chvíle z aktivít projektu môžete precítiť aj Vy vďaka fotogalérii

Oznámenie o prerušení prevádzky 25.10.2016

Oznamujeme, že z dôvodu plánovanej odstávky distribúcie elektrickej energie,
nebude dňa 25.10.2016 v prevádzke centrála Psychosociálneho centra na Löfflerovej 2.
Podporné stretnutia pre opatrovateľky na uľahčenie zvládania opatrovania chorých a postihnutých

Lektori: PhDr. Ľubica Šťastná
Časový rozsah kurzu: 5 dní (2 hodinové stretnutia spojené s riešením praktických situácií)
Rozsah kurzu je 10 hod. pre maximálne 20 účastníkov
Termín kurzu: jún - október 2016
Miesto konania: Psychosociálne centrum, Južná trieda 23, 040 01 Košice
Cena: 7€ / 1 deň a účastníka
Časový harmonogram kurzu:
  • 12:45 – 13:00 registrácia účastníkov
  • 13:00 – 13:45 prednáška
  • 13:45 – 14:00 prestávka
  • 14:00 – 15:00 prednáška
  • 15:00 - diskusia - záver
Bližšie informácie Vám prinášame v priložených pozvánkach: Elektronickú prihlášku, prosím, vyplňte na nasledujúcom odkaze.
Termín uzavretia prihlášok je:
  • pre termín 13.10.2016 do 11.10.2016
  • pre termín 18.10.2016 do 14.10.2016
  • pre termín 20.10.2016 do 18.10.2016
  • pre termín 25.10.2016 do 28.10.2016
  • pre termín 27.10.2016 do 25.10.2016


OZNÁMENIE O  ZMENE ADRESY

Löfflerova 2, Košice Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Psychosociálne centrum od 01. 09. 2016 zmenilo adresu sídla.
Nová adresa sídla a zároveň korešpondenčná adresa je:

PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM
Löfflerova 2
040 01 Košice

Telefónne čísla, e-mailové adresy a ostatné kontaktné údaje ostávajú nezmenené.

Prosíme Vás, aby ste v korešpondencii s nami po 01. 09. 2016 používali výlučne novú adresu.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností nás môžete kontaktovať na pscentrum@pscentrum.sk alebo na nezmenených telefónnych číslach: 055/ 671 93 59 alebo 0918 538 735.

Návšteva adoptívneho zvieratka
v Zoologickej záhrade v Košiciach

Lemur

Lemur kata v košickej Zoologickej záhrade získal svojho adoptívneho rodiča. Stalo sa ním Psychosociálne centrum. Klienti denného stacionára, deti a matky zo Zariadenia núdzového bývania, deti z Krízového strediska Oceľová nádej, zdravotnícky personál, sociálni pracovníci a dobrovoľníci Psychosociálneho centra sa dňa 29.07.2016 prišli po prvýkrát zoznámiť so svojím novým prírastkom do rodiny.

Na potešenie celého personálu a klientov Psychosociálneho centra sme sa od zamestnancov ZOO dozvedeli ďalšiu radostnú správu – našim adoptívnym zvieratkom je mláďatko. Radosť zo stretnutia bola obojstranná. Malý lemurik pri stretnutí so svojimi adoptívnymi rodičmi žiaril šťastím. Problém mu nerobilo ani pózovanie pred našim fotoaparátom.

Po príjemnom stretnutí sa celý kolektív presunul do ostatnej časti krásnej ZOO, kde nevynechal ani komentované kŕmenie tučniakov a tuleňov. Novým zážitkom boli aj obyvatelia v priestoroch s morskými akváriami. Klienti Psychosociálneho centra sa veľmi tešili zo stretnutí s cudzokrajnými zvieratkami žijúcimi v Zoologickej záhrade v Košiciach.

Príjemnú atmosféru zo stretnutia s lemurom a ostatnými obyvateľmi košickej ZOO prinášame v obrazovej dokumentácii.

Ďakujeme vedeniu Zoologickej záhrady v Košiciach za podporu našich klientov a ústretovosť.


Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.